בג"ץ האימוץ

נושאים:
תגים:

במסגרת מאבקנו להשוות את זכויותיהם של זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור (למשל, זוגות שנישאו באמצעות התנועה הרפורמית ולא מוכרים כנשואים) הגשנו עתירה בה תקפנו את מדיניות משרד הרווחה אשר מאפשר אימוץ של תינוקות בישראל רק לזגוות הטרוסקסואלים נשואים בעתירה עמדנו על ההפליה המופנית כנגד זוגות החיים יחד ומעוניינים לאמץ ילד מסיבות שונות, אך בחרו שלא להירשם כנשואים לפי חוקי המדינה, וכן כנגד זוגות מאותו המין. אלה יזכו לקבל רק ילדים שזוגות נשואים הטרוסקסואליים סירבו לאמץ באפריל 2016 הגשנו, יחד עם עמותת "אבות גאים", עתירה לבג"ץ, שתכליתה לכפות על משרד הרווחה לנקוט יחס שוויוני כלפי זוגות של ידועים בציבור או זוגות בני אותו המין . לאחר שני דיונים שהתקיימו בעתירה, הגישה המדינה ביולי 2017 הודעת עדכון בה צוין כי המדינה החליטה לתקן את ההפליה כלפי ידועים בציבור אולם עומדת על כך שזוגות מאותו המין לא יזכו לאמץ תינוקות הואיל והזוגיות שלהם עדיין נתפסת בחברה כחריגה ורצוי לא להעמיס מטען נוסף של חריגות על הילד המאומץ.

בעקבות פרסום עמדת המדינה, התעוררה סערה ציבורית שלא היתה כמוה – מה שרק המחיש עד כמה זוגיות להט"בית נתפסת כלגיטימית בקרב שדרות נרחבות של הציבור הישראלי. בעקבות הלחץ הציבורי האדיר, ביקש שר הרווחה לדחות את הדיון שהיה אמור להתקיים בבג"ץ ביולי 2017, על מנת שיוכל לשוב ולשקול את עמדתו.

דיון בעתירה יתקיים ביום 17.9.17.


דילוג לתוכן