הכרת המדינה ברבנים לא אורתודוכסים

נושאים:
תגים:

הכרת המדינה ברבנים לא אורתודוכסים במועצות אזוריות – שאלות ותשובות

 

מהי משמעות החלטת המדינה להכיר ברבנים לא-אורתודכסים?

לראשונה בישראל תעביר המדינה כספים למימון פעילות רבנית לא אורתודוכסית במועצות האזוריות. מקום המדינה לא זכו רבני הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות ולו לשקל בודד מהמדינה, וזאת בניגוד למקביליהם הרבנים האורתודוכסים. זהו שינוי חשוב באפליה ארוכת שנים שנקטה המדינה כלפי הזרמים הלא-אורתודוכסיים.

האם גם רבני ערים יהנו מההחלטה?

לא. מדובר רק בהכרה ברבנים לא-אורתודוכסיים במועצות האזוריות. ישנה עתירה תלויה ועומדת בבג"ץ בעניין רבני הערים. אנו תקווה שתקדים ההכרה ברבנים במועצות האזוריות תוביל להכרה גם ברבני הערים הלא-אורתודוכסים.

האם תכנה המדינה את הרבנים הלא אורתודוכסיים בתואר רבנים או ראשי קהילות?

בניגוד לרצונה של המדינה במהלך ההתדיינות המשפטית, הוסכם כי רבני הזרמים הלא אורתודוכסיים יכונו בתואר רב לא אורתודוכסי ולא ראשי קהילות. ובנוסף, משכורתם תהיה זהה למשכורתם של רבנים אורתודוכסים.

כיצד תממן המדינה את משכורתם של  הרבנים הלא-אורתודוכסיים?

המימון יעבור ישירות לקהילות, והוא יעשה על-ידי משרד התרבות שיקבל תקציבים לכך ממשרד הדתות. העברת הכספים תותנה בדרישות שעל הקהילות לעמוד בהן (מספר חברים, קיום פעילויות בהיקף מסויים וכדומה). המדינה התחייבה לממן משכורתם של 15 רבנים בשלב ראשון. נציין כי לא מדובר על הקצאת תקן לרב במערך שירותי הדת הרשמיים, אלא כל רב יועסק על-ידי הקהילה שלו.

עבור איזו פעילות יקבלו הרבנים הלא-אורתודוכסים את מימון המדינה?

הרבנים הלא אורתודכסים מקיימים פעילות רבנית ככל רב אחר. הם משמשים כרב הקהילה, עורכים תפילות ושיעורים, מקיימים את טקסי מעגל החיים, נותנים שירותי ייעוץ וכדומה.

האם מעתה רבנים לא אורתודוכסים יוכלו לחתן?

לא. פסק-הדין לא משפיע על יכולות רבנים לא אורתודכסים לעסוק בנושאים שרבנים הוסכמו להם עלי-ידי הרבנות הראשית: נישואין וכשרות. אלה נשארים בסמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית.

האם יש לכם שאלות נוספות?

פנו אלינו:

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

דוא"ל: irac@irac.org

טל     : 02-6203323

 

חפשו אותנו בפייסבוק!

 

 

 


דילוג לתוכן