פסק דין מירי גולד

נושאים:
תגים:
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 

בג"ץ  8944/05

 

לפני: כבוד השופט א' רובינשטיין
  כבוד השופט ח' מלצר
  כבוד השופט ע' פוגלמן

 

העותרים: 1. קהילת ברכת שלום
  2. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
  3. קיבוץ גזר,אגודה שיתופית
  4. הרב מירי גולד

 

  נ  ג  ד

 

המשיבים: 1. משרד ראש הממשלה-רשות הארצית לשרותי דת
  2. ראש המועצה האזורית גזר

 

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

 

בשם העותרים:                      עו"ד אורלי ארז-לחובסקי; עו"ד עינת הורוביץ

בשם המשיב 1:                      עו"ד חני אופק

בשם המשיב 2:                      עו"ד אורנה סנדלר-איתן

 

 

פסק-דין

 

 

השופט א' רובינשטיין:

 

א.        בהסכמה על דעת היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מיום 23.5.12, נתקבלה הצעתנו שבהחלטה מיום 9.5.12, המתיחסת לטיוטת התבחינים "מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך פעילות רוחנית תרבותית לקהילה יהודית שאינה אורתודוכסית" (מש/3 להודעת המדינה מ-15.2.12). והרי הצעתנו:

 

"(1) במבחני התמיכה לצורך פעילות רוחנית-תרבותית לקהילה יהודית שאינה אורתודוכסית, בסעיף 2, במקום "ראש הקהילה" ייאמר "רב קהילה שאינה אורתודוכסית – העונה על התנאים שבסעיף 5".

 

בסעיף 5 בכותרת – במקום "ראש הקהילה" ייאמר "רב קהילה שאינה אורתודוכסית" וכך גם בפתיח לסעיף. בשאר חלקי הסעיף ייאמר "רב הקהילה כאמור".

 

גם בסעיפים אחרים בנוהל ייאמר "רב קהילה שאינה אורתודוכסית" או "רב קהילה כאמור", לפי המתאים.

 

בסיפת סעיף 7 יימחק המשפט "אך לא יותר מאשר 90% מן ההוצאות המוכחות….".

 

בכפוף להסכמה לאמור, תימחק העתירה ללא צו להוצאות".

 

טיוטת התבחינים תיקרא איפוא בשינויים האמורים.

 

ב.        רשמנו לפנינו את הודעת המדינה מיום 15.2.12, לרבות מכתב מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה מיום 8.12.11 (מש/1) ומכתב המנכ"ל והחשב במשרד לשירותי דת מיום 22.4.12 (מש/2) שצורפו, וזאת בנוסף לטיוטה מש/3 כאמור.

 

ג.        אנו נותנים לכל האמור תוקף של פסק דין.

 

ד.        בזאת נמחקת העתירה בהסכמה ללא צו להוצאות, ובטלה ההחלטה מיום 22.6.06.

 

 

5129371

 

א' רובינשטיין 54678313-8944/05

54678313 ניתן היום, ח' בסיון תשע"ב (29.5.12).

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05089440_T37.doc   רח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

 


דילוג לתוכן