חופש דת

חופש דת

החשיבות של שמירה והגנה על חופש הדת בישראל נובעת מכך שבמגילת העצמאות של ישראל ישנה מחויבות מרשימה לרעיון זה, אך יישום זכות זו במדינת ישראל הוא הרבה מתחת לסטנדרט המקובל במדינות דמוקרטיות. ההגמוניה החרדית-אורתודוקסית שולטת כמעט בכל מרכיבי החיים הדתיים והאזרחיים בישראל, ועניינים של מעמד אישי כמו נישואין, גירושין, קבורה וגיור נמצאים בשליטתה הבלעדית של הרבנות הראשית. כתוצאה מכך כפייה דתית הפכה לחלק בלתי נפרד מן החיים עבור רוב אזרחי ישראל, ורמת האפליה הקיימת כנגד תנועות של יהודית ליברלית היא בלתי נתפסת בכל מדינה דמוקרטית אחרת.  במרכז הרפורמי אנו משתדלים לאתגר את המבנה המונופוליסטי של הדת בישראל ואת האחיזה הבלעדית של הממסד האורתודוקסי בחיי הדת בישראל, המובילה גם לכפייה דתית רבה. החזון שלנו הוא חזון של הפרדה מוסדית של הדת מהמדינה – דהיינו המדינה תתייחס בשוויון לכלל הזרמים ואף זרם לא יהיה חלק מהשלטון (דוגמת הרבנות הראשית כיום).

עוד מימד של קידום חופש הדת בא לידי ביטוי בקידום ההכרה של מדינת ישראל בשירותי דת שמעניקות התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית, מכוון המרכז הרפורמי ליצירת מצב שיווני בשדה שירותי הדת, המסובסדים על-ידי המדינה ומסופקים כעת על-ידי המונופול האורתודוקסי והחרדי. בשנים האחרונות זכה המרכז במספר פסיקות משמעותיות, בהקצאות של קרקעות ושל בניינים עבור קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות, וכן בפסק-דין תקדימי, בעתירה שהוגשה בשם הרב מירי גולד, שדורש מהמדינה לספק מימון זהה עבור משכורות רבנים רפורמיים וקונסרבטיבים המשרתים כרבני קהילות במועצות האזוריות.

 אתגרים עתידיים:

בעה של הממשלה הנוכחית הפך את ההתקדמות בנושאי הגנה על חופש הדת בישראל אלו למאתגרת במיוחד. הרכבה של הקואליציה, הנשענת על המפלגות החרדיות, הופך את קידום המטרות שלנו הנוגעות לחופש דת למאתגר ביותר.

נישואין אזרחיים וחופש הבחירה בנישואין

נושאים:

נישואין אזרחיים וחופש הבחירה בנישואין

פס"ד נטליה דהן

נושאים:

נטליה דהן – עיקרי טיעון מאי 2017

פס"ד בג"צ נעמת

נושאים:

פס"ד בג"צ נעמת

עתירה לבג"צ בנושא השבות

נושאים:

עתירה לבג"צ בנושא השבות

בג"צ נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים

נושאים:

פס"ד בג"צ נעמת

מקרינה נ' שר הפנים

נושאים:

תקציר החלטה בבג"צ מיום ה-11.4.200: העותרים, שאינם אזרחי ישראל, החלו […]

המרכז התערב והמחיצה בבית ההספדים הוסרה

נושאים:

בקיץ 17׳, הוסר קיר ששימש כמחיצה מגדרית בבית הספדים בעתלית. […]

לאחר פניית המרכז – משרת רב הכנסת נפתחה גם לנשים

נושאים:

לאחר שנים בהן נשים הודרו מהגשת מועמדות למשרת רב הכנסת, […]

לאחר התערבות המרכז – פיצויים לאישה שהודרה מספריה עירונית

נושאים:

לי ויצמן רצתה להחזיר ספרים לספרייה העירונית והספרנית סירבה לבקשתה […]

פסק דין בעניינו של סמי קנטור

נושאים:

בית המשפט הורה לבעלי פיצריה בירושלים לפצות את סמי קנטור […]


דילוג לתוכן