המאבק על הכותל

המאבק על הכותל

התקדמות משמעותית בנושא זה היתה בההחלטה התקדימית של הממשלה, שנתקבלה ב-31/1/16, לאמץ את המלצות הצוות המייעץ לענין הסדרי תפילה בכותל המערבי שקבעו שיש להקים רחבה שוויונית רשמית וקבועה בכותל באזור קשת רובינסון, תוך יצירת כניסה משותפת למתחם הכותל לכל הרחבות והקמת מועצה שתנהל את הרחבה השוויונית, בה יינתן ייצוג לתנועות הרפורמית והקונסרטיבית ולנשות הכותל.

מאז קבלת ההחלטה החל מסע הסתה נגד הציבור הרפורמי בקרב בכירי ממשל חרדים, וכרזות אנטי-רפורמיות נתלו בכל רחבי ירושלים. בספטמבר 2016 נערך דיון בבית המשפט העליון בעתירה שהגיש המרכז בשנת 2013 בנוגע להרכבה המפלה של הקרן למורשת הכותל, בו נדרשה הממשלה לנושא כישלונה ביישום המתווה. בית המשפט הורה למרכז להגיש עתירה מתוקנת , בה תבענו כי תוקצה רחבה שוויונית במתחם הכותל – בין באתר קשת רובינסון לפי תנאי המתווה ובין ברחבה הקיימת. באפריל 2017 הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי בעתירה.

במקביל המשכנו גם בפעילות ציבורית שתכליתה להפעיל לחץ על הממשלה לפעול לפי ההחלטה. ערכנו מצעד בכותל, במהלכו עשרות מנהיגים רפורמיים וקונסרבטיבים נשאו עשרות ספרי תורה לתוך רחבת הכותל ועזרת הנשים. זה היה ניצחון אדיר, מאחר ומהלך כזה מעולם לא נחל הצלחה בעבר

ביוני 2017 החליטה הממשלה להקפיא את החלטתה הקודמת מינואר 2016 בענין מתווה הכותל, בשל הלחץ של המפלגות החרדיות.

דיון בעתירה צפוי להתקיים ביום 31.8.17.


דילוג לתוכן